JÄMTLAND/UPPLAND

Bussbolag kritiserar haverikommissionen

Haverikommissionen har fel i sin rapport om bussolyckan i Uppland förra året då sex människor dog. Det anser Gunnar Sahlén VD på bussbolaget KR-trafik i Jämtland, som ansvarar för busstrafiken på sträckan.

KR-trafik har bland annat kritiserats för bristande säkerhetsrutiner, men det håller inte Gunnar Sahlén med om.

Men faktum kvarstår: Två av bussbolagets bussar krockade med varandra den där vinterdagen när det var dålig sikt och hade kommit mycket snö.

Enligt Haverikommissionen var det kombinationen dåligt väglag, för hög tillåten hastighet på sträckan och bristande säkerhet som ledde till olyckan.

Enligt Gunnar Sahlén fanns det en utlösande faktor till olyckan. En parkerad lastbil som inkräktade på vägbanan och som tvingade den passerande chauffören att hålla till vänster.