who

Utbrett våld i hemmet i fattiga länder

Den hittills största studien av våld mot kvinnor i hemmet i fattiga länder visar att minst var sjunde kvinna blir slagen eller våldtagen av sin man.

I en undersökning som världshälsoorganisationen, WHO, gjort säger till exempel mer än varannan kvinna på Perus landsbygd att hon misshandlats av sin man. Peru har en lag mot familjevåld och det gäller för biståndsorganisationerna att nå fram med information om vilka rättigheter kvinnorna har, säger Cecilia Ängelid på Diakonia.

– Tyvärr är det så att många väntar med att åka in till sjukhus tills de är halvt ihjälslagna i bland.

Cecilia Ängelid är ansvarig för Diakonias biståndsverksamhet i Sydamerika.

WHO har intervjuat 25 000 kvinnor mellan 15 och 49 år. Intervjuerna visar att i fattiga länder lever många kvinnor med en man som våldtar och slår dem.

Av de områden som finns med i WHO:s undersökning är landsbygdens kvinnor i Peru mest drabbade. 55 procent av de intervjuade kvinnorna på landsbygden där säger att de misshandlats av sin egen man.

Våldet kan leda till svåra och livslånga kroppsliga skador men kvinnorna vittnar också om självmordsförsök och minnesluckor.

Cecilia Ängelid tror att information är den bästa vägen att nå utsatta kvinnor så att de förstår sina mänskliga rättigheter och vilket stöd de har i lagen. Sedan 1993 när familjevåldslagen kom i Peru är det fler som anmäler

– I och med att man fick lagen så var det en möjlighet till att sprida information om hur man kan gå till väga när man är utsatt för våld. Det har gjort att man har jobbat mycket med utbildning, bland annat med de organisationer vi stödjer, och rådgivning till utsatta kvinnor.

– När man genomför sådana här utbildningar och informationsinsatser kommer väldigt många kvinnor fram och säger att det hänt dem och vill veta vad de kan göra för att förhindra det, säger Cecilia Ängelid på Diakonia

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se