Växjö

Brandskydd på arenor kritiseras

Växjös största arenor, Värendsvallen, Tipshallen och ishallen, har ett bristfälligt brandskydd. Den bedömningen gör räddningstjänsten efter att ha sett över hur brandskyddet är organiserat.

- Det kan ju betyda att en annars bagatellartad händelse kan få oanade konsekvenser för både människor och egendom, säger Anders Brodell som är brandingenjör på Värends räddningstjänst.

Ishallen, Värendsvallen och Tipshallen är Växjös mest publika arenor.

Trots det är brandskyddet bristfälligt. Det slår Värends räddningstjänst fast i ett så kallat tillsynsmeddelande.

- Jag tycker att det är beklagligt att man inte tagit det här ansvaret, säger Anders Brodell.

Det är lagen om skydd mot olyckor som är aktuell i det här fallet.

Enligt den är det ägaren eller den som använder arenorna som har ansvaret för brandskyddet.

Det ansvaret har de ansvariga för de här tre arenorna inte tagit, enligt räddningstjänsten.

Det som saknas är ett systematiskt brandskyddsarbete.

Anders Brodell:

- En förutsättning för att man ska kunna jobba systematiskt med ett brandskydd är att man vet vad brandskyddet omfattar. Har man inte dokumenterat det då vet man egentligen ingenting.

Ansvariga för det tre arenorna har nu till halvårsskiftet på sig att leva upp till de lagstadgade kraven på brandskydd.

- Jag kan bara säga att det här är beklagligt. Jag har nu konstaterat att det är så och ska försöka lösa det med berörda parter som har att hantera frågan, säger Jan-Erik Johansson som är arenachef.

Varför har det här släpat efter?

- Jag kan beskriva det dåligt. Jag har inte tillräcklig bakgrund. Men antagligen har det inte funnits ett tillräckligt bra regelverk internt.

- Nu hjälps vi åt, både fastighetsägare och brukare. Vi måste klara ut det här. Det är givet, säger Jan-Erik Johansson.