Korsta

Glatt besked för medarbetare i Korsta

Under fredagen kom positiva provsvar för de sex medarbetare som arbetat vid Korstaverket och druckit det förorenade dricksvattnet som blandats med processvatten pga felkopplade ledningar.

Läkarundersökningar visar att ingen av medarbetarna hade förhöjda värden av metallerna zink, kadmium eller bly - metaller som annars fanns i processvattnet.
Samtliga medarbetare kan nu alltså pusta ut.