Spannmålspriser nytt marknadsintresse

Intresset för råvaror som majs, sojabönor, oljeväxter och vete blir allt större på finansmarknaden och handel med värdepapper som bygger på dessa råvaror har ökat kraftigt. Det betyder att ekonomisk spekulation är en orsak till de ökande spannmålspriserna, skriver Internationella valutafonden, IMF, i en ny rapport.

– Det visar på intresset för jordbruksråvaror och det tycker vi är väldigt bra. Livsmedelsbergen är som bekant borta och vi behöver öka livsmedelsproduktionen i världen. Då behöver vi stabila priser och helst ökande priser, säger LRF:s ordförande Lars-Göran Petterson.

Han hoppas alltså att jordbrukspriserna ska fortsätta att stiga med hjälp av finansmarknadens nya intresse för spannmål. Men han medger att det finns en negativ sida och varnar för ohämmade spekulationer.

– Risken med sådant här är kanske att fattiga människor i världen får svårt att köpa mat, säger Lars-Göran Petterson.

En studie som har gjorts av Internationella valutafonden visar att den internationella finansmarknaden spekulerar alltmer i råvaror. Det gäller framförallt olja och metaller men i allt högre grad även jordbruksprodukter.

I Sverige erbjuder till exempel Handelsbanken råvaruobligationer för bland annat majs, mjölk, sojabönor och vete.

Förut var det utbud och efterfrågan som avgjorde jordbrukspriserna. Nu måste bönderna själva noga följa utvecklingen för att avgöra när det är bäst att sälja.

– Vi bönder måste nu på ett helt annat sätt håla koll på vad som händer i världen. Det gäller inte bara vad som händer om det blir torka eller regn i Australien utan vi måste också ha koll på vad som händer med terminshandeln, vad vi tror om efterfrågesituationen i världen och mycket annat. Så vi måste ha mycket spaning på de här frågorna globalt, säger Lars-Göran Petterson.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se