Kristianstad

Svenskproducerat ger inget extra till köttproducenten

Svenskproducerat ger inget
extra till köttproducenten

De extra kronor man betalar för att få svensk kött i affären kommer inte köttproducenterna till godo, det visar en rapport som nyligen togs fram av jordbruksverket.

- Det är oerhört frustrerande. Vi producerar det som konsumenterna betalar extra för. Men någonstans fastnar pengarna, säger Per Lindahl som är kycklinguppfödare i Kristianstad.

Svenskarna köper mer kött än någonsin, och även om det importerade köttet vinner allt mer mark blir vi samtidigt allt mer benägna att köpa svenskt, detta trots de extra kronor man får betala för det så kallade mervärdet.

Med mervärde menas här det extra värde en köttbit anses få om den är producerad med höga krav på till exempel djurskydd och smittsäkerhet. Ett mervärde kan även vara andra positiva effekter som öppna landskap eller bättre miljö i största allmänhet.

Men nu visar jordbruksverkets rapport att mervärdespengarna för svenskt kött inte kommer de producerande bönderna till godo. Per Lindahl är en av många bönder som nu känner sig lurade på pengar, och han tror även att den uteblivna betalningen för medvärdet kan få honom själv och hans kollegor att tappa sugen för köttproduktionen.