Landstinget inte uttaget i konflikt

Vårdförbundet varslar nu om stridsåtgärder för omkring 3 500 medlemmar med både kommunala arbetsgivare och landstingsarbetsgivare i nio landsting. Örebro läns landsting är inte uttaget i konflikten.

Under medlingsförhandlingarna sade Sveriges kommuner och landsting två gånger ja till medlingsbuden, medan svaret från Vårdförbundet båda gångerna blev nej. 
Budet innehöll löneökningar på minst fyra procent i år, minst 2,5 procent 2009 och minst två procent 2010. Samtidigt skulle lägstalönen för sjuksköterskor med ett års erfarenhet bli 21 500 kronor.