2008-04-04

Per Naroskin: Evidens och transparens - nya honnörsord. Sissela Kyle: Framtiden tillhör vindflöjlarna. Calle Norlén: Lagom är åter bäst.

Musiken i programmet var hämtad från en skiva med Junior Mance, Happy Time, Jazzland OJCCD 1029-2