Biobränslen kan vara miljöskadliga

En övergång till biobränslen har inte enbart positiv inverkan på klimatet. Böndernas gödsling av till exempel raps medför stora utsläpp av lustgas. Lustgasen är en växthusgas precis som koldioxid och gör att biobränslen kan vara lika skadliga för miljön som fossila bränslen.

– Det är för att man använder kvävegödsling i all odling egentligen. För all jordbruksproduktion ger lustgas, säger Åsa Klemendtsson, klimatforskare på Göteborgs universitet.

De knallgula rapsfälten har blivit en symbol för det miljövänliga sättet att tanka bilen. Rapsolja är den vanligaste råvaran för biodiesel i Sverige.

Men det är inte säkert att biobränsle är ett bra alternativ för klimatet.

Själva odlingen av biogrödorna kan släppa ut lustgas, som är en ännu värre växthusgas än koldioxid.

Lustgas består av kväve och syre och när marken matas med gödsel sätter det fart på bakterier, som omvandlar kvävet och syret till lustgas.

Ju mer kväve det finns i systemet, desto mer lustgas blir det och det är svårt att odla biogrödor kommersiellt utan att använda en hel del gödsel.

– Frågan är om det är ekonomiskt möjligt. Det blir ju lustgas då också. Det är ju inte så att ekologisk odling inte ger någon lustgas. Det blir lite mindre om man har mindre kväve i omsättning, säger Åsa Klemendtsson.

Internationellt sett ökar intresset för att odla biogrödor, eftersom priserna på etanol och biodiesel skjuter i höjden.

I fattigare länder konkurrerar biogrödorna med matproduktionen och i regnskogsländer skövlas mark för att ge plats för sockerrör eller oljepalmer.

Men det finns bättre metoder för att utvinna biobränsle, från skog till exempel som inte kräver så mycket kväve eller från avfall, säger Åsa Klemendtsson.

– Biogas till exempel som man gör på avfall är ett bättre sätt. Om man odlar bara för att göra biogas är inte så bra, men om man ändå har ett avfall som sopor eller avloppsslam är det bra att ta vara på det som kan bli biogas, säger hon.

Elsa Helin
elsa.helin@sr.se