Vanligt med utflaggning av anställda

En ny metod för att slippa betala sociala avgifter blir vanligare på den svenska arbetsmarknaden. Genom att flagga ut sina anställda, det vill säga påstå att de bor i ett annat EU-land, försöker vissa bemanningsföretag att slippa betala svenska arbetsgivaravgifter. Metoden har upptäckts i flera branscher, uppger Skattemyndigheten.

– Transporter är en bransch, men det är också väldigt vanligt inom byggsektorn eller bland sådana som kommer på tillfälligt uppdrag och jobbar inom skogsnäringen, bärplockningen eller inom jordbruket.

– Vi har också förstått att det är vanligt där de svenska företagen har svårt att hitta arbetskraft, bland annat inom, vad jag har förstått, slakterier. Så detta finns inom många olika branscher, säger Pia Bergman, riksprojektledare för uthyrning av arbetskraft på Skattemyndigheten.

Att fartyg flaggas ut är inget nytt, men nu är det alltså människor det handlar om.

Vid citytunnelbygget i Malmö jobbade ifjol ungefär 240 polska arbetare, anställda av ett irländskt och ett brittiskt bemanningsföretag, företag som i sin tur anlitats av en av byggets entreprenörer.

Bemanningsföretagen fick utsändningstillstånd för sina anställda av myndigheterna i Storbritannien och Irland genom att påstå att polackerna var bosatta där.

Men en granskning som Försäkringskassan gjort visar att vissa av dem aldrig ens satt sin fot på öarna. Bland annat var 44 arbetare skrivna på samma adress.

Genom att ge sken av att de polska arbetarna var bosatta i Storbritannien och Irland så slapp företagen betala de svenska sociala avgifterna som är cirka tre gånger högre än de brittiska och irländska.

I just det här fallet har de irländska myndigheterna nyligen dragit tillbaka utsändningstillståndet och bemanningsföretaget kommer att krävas på avgifterna av svenska Skattemyndigheten

Den här typen av upplägg har alltså blivit allt vanligare menar man på Skattemyndigheten, men om det här är brottsligt eller inte är svårt att avgöra, säger Pia Bergman.

– Vi vet inte riktigt med säkerhet, men vi håller på att titta på hur många av de här delarna som är olagliga. Detta är ju av intresse för alla länder som är inblandade för vi har ju fri rörlighet och skall så ha. Men det gäller ju att även de som agerar fritt ska betala skatt i något land. Det är den kontrollen som vi tycker kan bli lite bättre, säger hon.

Är detta något som ni inom Skattemyndigheten kommer att titta närmare på?

– Ja, vi tittar på detta löpande, gemensamt med andra, framför allt de baltiska och nordiska länderna, men vi tittar också på det i ett europeiskt samarbete och regionalt i Sverige där vi följer utvecklingen, säger Pia Bergman.

David Rasmusson, Malmö
david.rasmusson@sr.se