Luftfartsverket

Biltrafiken hotar Arlandas utsläppstak

I sin årliga rapport flaggar Luftfartsverket för att Arlanda inte håller sig under sitt utsläppstak. I längden kan flygplatsen därmed tvingas lägga om sin flygtrafik. Men enligt Luftfartsverket är inte flyget den stora miljöboven.

– Problemet är att det är alltför många som åker bil till och från flygplatsen så hälften av utsläppen står alla bilresor för, säger Luftfartsverket informationschef Jan Lindqvist.

Bilförare har dragit upp utsläppen från Arlandas flygplats nästan fem gånger mer än flygtrafiken sedan förra året. För biltrafiken till och från flygplatsen räknas in i Arlandas sammanlagda utsläpp.

Men Jan Lindqvist tycker att Luftfartsverket får ta ansvar för utsläpp som kommer från andra än flygplatsen. Därför vill Luftfartsverket ha ett helt nytt miljötillstånd.

– Det ligger egentligen i definitionen av hur utsläppen ska mätas och vi har begärt att få en ändring av formuleringen av villkoren där vi har sagt att vi gärna tar tuffa miljövillkor för den verksamhet som vi direkt kan påverka, men vi kan inte ta ansvar för att vår växande region har i vissa delar en lite för svag kollektivtrafik. Det är väldigt svårt för oss att göra någonting åt det, säger Jan Lindqvist.

Charlotta Åsell
charlotta.asell@sr.se