Ett steg närmare trängselskatt

Socialdemokraterna i Göteborg beslutade under sin årskongress att konsekvenserna av en framtida trängselskatt i staden ska utredas.

Ännu ett steg mot trängselskatt i Göteborg har tagits när det på Socialdemokraternas årskongress i Göteborg sent på fredagskvällen beslutades om att utreda en framtida trängselskatt.

Hela partiet i Göteborg ställde sig bakom förslaget om en grundlig utredning.

För socialdemokraterna finns de två grundkraven kvar. Att frågan avgörs i en folkomröstning och att avgifterna investeras i kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.