Umeå

Rättelse om lönekrav

I ett inslag igår i våra sändingar som handlade om att sjuköterskor och sjuksköterskelever överlämnade protestlistor till landstinget med krav på högre löner.

Då sa vi att kravet var 25 000 kronor i månaden som ingångslön. Rätt summa ska vara 23 000 kronor och ingenting annat.