norderstrand

Sex av tio Tott-lägenheter sålda

Det kommer att kosta mer än beräknat att bygga Tott resort hotell, bostadsrätterna vid Norderstrand i Visby. Bostadsrättsföreningen kommer att innehålla 119 lägenheter och 57 rum och intresset för dem är stort, säger Jonas Törnell som är VD på Tott Resort.

- Vi har sålt sextio procent av lägenheterna. Under våren och sommaren tror vi att vi säljer merparten av de återstående.

Den totala byggkostnaden blir 350 miljoner kronor. Bostadsrättskomplexet får en totalyta på tiotusen kvadratmeter. Man räknar med 35 tusen per kvadratmeter hotellrum. Då är alla kostnader inbakade så som byggkostnad, markkostnad, bankränta och möbler. Bygget har blivit dyrare. Hur mycket vill man inte säga. Men byggboomen och att dom ibland har tagit hit arbetskraft från fastlandet har gjort bygget dyrare. Men det ska inte drabba dem som ska bo där, säger Törnell.