Kan inte ersätta kommunens sommarjobb

De sommarjobb för ungdomar som Karlskrona kommun valt att dra in kan inte ersättas med liknande arbeten från arbetsförmedlingen.

På arbetsförmedlingen kräver nämligen de flesta sommarjobb att den som söker är över arton år och har tidigare arbetserfarenhet.

Karlskrona kommun hänvisar i år ungdomar under arton som vill ha sommarjobb till arbetsförmedlingen. Där kan de få information om hur de ska söka sommarjobb på egen hand, men troligen inga jobb. Det säger Christer Kihlström som är chef för arbetsförmedlingen i Karlskrona.

Christer Kihlström vill ändå inte säga att Karlskrona kommun har tagit fel beslut för det finns många sommarjobb för ungdomar, säger han, även om de inte anmäls till arbetsförmedlingen.

Han tror heller inte att de uteblivna sommarjobben på kommunen kommer att göra någon direkt skillnad. För enligt honom får ungdomar ändå till största del sommarjobb via egna kontakter.

– I stor utsträckning erbjuder företagen jobben till de anställdas barn, goda vänner eller liknande. För de ungdomar som inte har det här kontaktnätet blir det tuffare och kärvare. Men så har det också alltid varit.

Daniel Thörnblad
daniel.thörnblad@sr.se