Mark

Socialbidragen ökar i Mark

Socialbidragen i Marks kommun ökar och största ökningen sker bland ungdomarna.Tuula Nevonen som är enhetschef Marks kommun tror att det finns olika orsaker till ökningen. I Borås Stad har dock en minskning av socialbidragen skett.