Länet

Halland berörs starkt av vårdkonflikt

Tvåhundra av den vårdpersonal som varslats om strejk i konflikten mellan Vårdförbundet och arbetsgivare i nio landsting arbetar i Halland.

Strejken - om den blir av - berör länets båda sjukhus samt närsjukhuset i Kungsbacka, där såväl operationsverksamheten som arbetet på vårdavdelningar, delar av röntgenverksamheten och laboratorier påverkas.

Kommunala vårdgivare i samtliga kommuner utom Kungsbacka berörs också, vilket bland annat drabbar äldrevården. Skolsköterskor är undantagna, liksom psykiatrin, ambulanssjukvården och barn- och förlossningsvård.

Om strejken blir av bryter den ut den 21 april.