Vården

Vårdförbundets konfliktvarsel gäller Göteborg

Vårdanställda i Göteborg är de i Västra Götaland som omfattas av Vårdförbundets konfliktvarsel som kom igår eftermiddag.

Varslet lades sedan Vårdförbundets extrakongress sagt nej till medlarnas andra bud, ett slutbud. Därmed fanns det knappast något annat alternativ än att ta till konfliktvapnet trots att Vårdförbundets styrelse ville säga ja till slutbudet.

Nu varslas 3 500 medlemmar om konflikt från den 21 april, för de allra flesta fall om strejk, men i en del fall också om övertidsblockad.

I Västra Götalands-regionen är det tio områden, som det kallas. på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och sex vårdcentraler i Göteborg som berörs. Det är övervägande operations- och anestesisjuksköterskor som tas ut i strejk på sjukhuset. På vårdcentralerna gäller varslet både sjuksköterskor, distriktssköterskor och avdelninsgföreståndare.

Varslet för Västra Götaland koncentreras alltså till Göteborg. NU-sjukvården berörs inte alls den här gången. Om det blir ett utvidgat varsel senare är för tidigt att säga.

Vårdförbundet i Västra Götaland planerar en manifesation på flera orter lördagen den 19 april.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se