Vänersborg

Dahlin vill ha hushållsavdrag också för Hyresgäster

Lagen om skatteavdrag för hushållsnära tjänster, borde kunna ge litet lägre bostadskostnader också för hyresgäster; Det menar socialdemokraternas ordförande i Vänersborg, Marie Dahlin.

Skatteverket säger nej, till idén om att också hyresgäster ska kunna få nytta av skatteavdraget. Därför vill Marie Dahlin ha en juridisk prövning av frågan.

Avdraget skulle kunna komma hyresgästerna till del för deras kostnader för städning, snöröjning och gräsklippning. De här kostnaderna är inbakade i hyran medan villaägare får göra skatteavdrag för samma utgifter om de köper in tjänsterna.
/Jan Gustafsson
jan.gustafsson@sr.se