KATRINEHOLM

Psykavdelning måste stängas i förtid

Akutpsykavdelning 4 på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm måste stängas redan i sommar.
Det sedan många sjuksköterskor sökt sig till andra jobb efter beslutet om att avdelningen ändå skulle stängas till årsskiftet.

Lise-Lotte Barkne är en av dom sjuksköterskor som ännu finns kvar på avdelningen och hon har sett många kollegor nappa på andra jobb.

– De har fått jobb på andra håll inom psykiatrin, på Karsudden till exempel, men en del har också bytt till somatisk vård, säger hon.

Hon hyser också farhågor för hur landstinget ska klara akutpsykvården med den situation som uppstått.

– Nyköping måste ju ta över redan till sommaren och så snart har inte den avdelning som ska byggas upp där blivit klar. Och redan nu har ju vi fått ta hand om deras patienter eftersom det varit både plats- och personalbrist där, fortsätter hon.

– Men de måste ju klara det, tillägger hon.

Själv jobbar hon kvar på avdelning 4 på Kullbergska och räknar med att stanna i Katrineholm även efter början av juni då avdelningen ska stängas.

– Jag räknar med att gå över till den somatiska vården i sommar och jag har jobbat där förut och det är ganska bra att ha kompetens på båda sidor, tycker hon.

– Men det är tråkigt att stänga en verksamhet som är bra rent medicinskt och dessutom håller budget, slutar Lise-Lotte Barkne, sjuksköterska på avdelning 4 på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, en avdelning som stängs i förtid pga. sjuksköterskebrist.

Reino Helin
reino.helin@sr.se