Kyrkan ska inte ha aktier i vapenindustrin

I Svenska kyrkans aktieportfölj finns aktier för miljoner i bolag med anknytning till vapen, alkohol och oljeindustrin. Det kunde Kyrkans tidning avslöja.

Det här har fått anställda inom kyrkan i länet att reagera.

- Det tycker jag inte alls om faktiskt. Jag tycker att som kyrka ska man verkligen ha en annan policy när det gäller aktier. Vi vill ju påverka i olika riktningar, för fred till exempel och hur ska man göra det om vi nu investerar i vapenindustrin, säger Yvonne Eriksson, som är präst i Hörnefors.

En del av innehållet i kyrkans aktieportfölj stämmer inte överens med kyrkans grundläggande värderingar.

- Om man nu tänker att vi är ett företag som bärs av vissa idéer och värderingar som är vårt huvudkoncept och vi gör affärer som går i strid med dem, då blir det problem, säger Susanne Dahl, som är präst i Ersbodakyrkan i Umeå.

Enligt ärkebiskop Anders Wejryd är ambitionen att påverka företag inom de här tveksamma sektorerna genom att vara ägare.

- Då måste man i så fall nu ta sitt ansvar. De säger att de ska göra påtryckningar, och det är i för sig bra. Men om blir det inga resultat, då måste kyrkan avsluta sina affärer med de här företagen, säger Susanne Dahl.

Reporter Alexandra Malmqvist-Olsson