Båtkörkort införs om tre år

Ett speciellt båtkörkort för fritidsbåtar kommer att införas i Sverige.

Frågan om båtkörkort har diskuterats länge, men nu är regeringen färdig med ett förslag som ska skickas ut på remiss.

Där föreslås ett båtkörkort i tre olika klasser, det uppgav nyhetsprogrammet på SVT, Rapport på fredagen.

Klass 1 gäller för fritidsbåtar som är längre än tio meter eller som går minst femton knop. Åldersgränsen för den här klassen är femton år.

Två undantag gäller från kravet på båtkörkort för fritidsbåt. Det gäller dels de personer som fyllt 55 år när lagen träder i kraft, dels de som är permanentboende på en ö utan bro eller regelbundna bilfärjeförbindelser.

Klass 2 gäller för båtar som är längre än tolv meter och bredare än fyra meter och motsvarar dagens kustskepparexamen.

Klass 3 gäller för båtar som kan köra minst trettio knop.

Men de som redan tagit det frivilliga förarintyg som finns i dag behöver inte ta ett nytt båtkörkort.

Den 1 april 2011 ska lagen träda i kraft.