Jan O Karlsson majtalar på Gotland

Sommarfåröbon och förra bistånds- och migrationsministern Jan O Karlsson blir huvudtalare vid socialdemokraternas förstamajfirande på Gotland.

Jan O Karlsson ska tala på två ställen, på Östercentrum i Visby och i Rute. Däremot är det ännu inte klart vem som ska vara huvudtalare för socialdemokraterna i Hemse

För vänsterpartiet på Gotland blir förstamajtalarna partiets nya distriktsordförande Lars Åkerlund och dess vice distriktsordförande Sara Högelius.