Nordirlands katoliker gynnas av freden

I den brittiska provinsen Nordirland är det framför allt katolikerna som har dragit mest nytta av de senaste årens fredliga utveckling. Den slutsatsen drar forskare  som säger att det är allt fler katoliker som till exempel har fått arbete eller skaffat sig utbildning.

Professor Richard English och hans team med forskare vid Queens University i Belfast har på uppdrag av tv-kanalen Channel 4 granskat vad som har hänt i Nordirland de senaste tio åren.

Han säger att det framför allt är katolikerna som tagit ett kliv framåt, speciellt den katolska medelklassen. Detta är möjligen anmärkningsvärt eftersom katolikerna förut var fattigast och låg sämst till i statistiken.

Enligt den granskning som forskarna gjort så har nu drygt 30 procent av katolikerna i Nordirland någon form av högre utbildning, medan motsvarande siffra bland protestanterna är 25 procent.

När det gäller grundskolan så presterar katolikerna bättre än protestanterna.

Antalet arbetslösa bland den katolska befolkningen uppges ha halverats de senaste tio åren. Bland protestanterna ökar antalet arbetslösa.

Katolikerna uppges också i snabbare takt än protestanterna lyckas minska fattigdomen.

– Från år till år kanske det inte förefaller vara så stora skillnader, men under en generation. Vad vi ser är ett enormt skifte, säger professor Richard English.

Förklaringen då? Jo, bland annat att katolikerna bättre har lyckats dra nytta av den fredliga utvecklingen i Nordirland. Tagit tillvara på möjligheterna, helt enkelt.

Däremot tycks Nordirland fortsätta att vara uppdelat nästan i två samhällen. Ett för katoliker, där majoriteten vill att Nordirland ska tillhöra Irland, och ett för protestanter, som vill fortsätta höra till Storbritannien.

Senast i veckan varnade republiken Irlands avgående premiärministern Bertie Ahern för detta.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se