Skaraborg

Ingen första strejk på Skaraborgs sjukhus

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vårdcentraler i Göteborgsområdet påverkas av sjuksköterskornas strejkvarsel. Skaraborg är inte berört i den här första strejkomgången. Men Vårdförbundet är förberedda för ett utvidgat strejkvarsel, då även Skaraborg kan påverkas.

- Vi har tagit ut konfliktobjekt även i Skaraborg, men vi får se om det blir aktuellt, säger Mariette Björk, Vårdförbundets samordnare i Skaraborg.

Vårdförbundets strejkhot omfattar 3500 medlemmar och bottnar i missnöje med de lokala arbetsgivarnas lönesättning.

I Västra Götaland är Sahlgrenska Universitetssjukhuset den arbetsplats där missnöjet är som allra störst, och det är en orsak till att delar av det första varslet hamnat just där.

Men kampviljan är stor över hela sjukvården. 19 april håller Vårdförbundet en demonstration i både Skövde och Lidköping för att manifestera sina åsikter om lönebildningen.

Vårdfacket är alltså förberedda för en utvidgad strejk, men Mariette Björk hoppas att det inte behöver gå så långt.

- Jag tror att arbetsgivaren börjar tänka efter när de nu ser hur omfattande strejkvarlset är.