Demonstration för papperslösas rätt till fri sjukvård

Idag demonstrerar Vårdstuderandes internationella organisation i sex städer i landet, bland annat i Göteborg, till stöd för papperslösas rätt till fri sjukvård.

Organisationen anser att dagens lagstiftning om att inte ge papperslösa subventionerad vård, strider mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

För två år sedan beslöt dock Sahlgrenska Universtitetssjukhuset att ingen som behöver vård får avvisas.

Demonstranterna tågar i sjukhuskläder från Götaplatsen till Stora teatern i eftermiddag.