högklint

Fällde träd i naturreservat

En tomtägare vid Högklint har anmälts till länsstyrelsen för att ha fällt träd utanför sin tomtgräns, på naturreservatets område.

Efter att länsstyrelsen uppmärksammats på problemet, har tomtägaren förklarat att hon gjort diverse utrensningar efter en tidigare storm. Hon har också kommit in med en ansökan till länsstyrelsen i efterhand för att få göra just detta.

Nästa vecka kommer länsstyrelsen att inspektera området för att se om kvinnan gjort något olagligt.

Flera privatpersoner som vandrat i naturreservatet har kunnat konstatera att ett flertal träd har fällts, och att även stubbarna har avlägsnats.