Slusskurs för kanalfarare

Inför sommarsäsongen anordnar Göta kanalbolag tillsammans med Medborgarskolan kurser i slussning.

- Det är en del som är oroliga och osäkra på slussning, konstaterar affärsutvecklare Anna Meyer på Göta Kanalbolag.

Nu vill bolaget medverka till att avhjälpa det.

Och det är inte vilken sluss som helst som är övningsplatsen utan kursen hålls vid Bergs stora slussystem ner till - eller upp från - sjön Roxen i Linköping.