KARLSTAD

Nolltaxan behålls

Nolltaxa för föreningar i kommunala lokaler och anläggningar i Karlstad bör behållas, men de förutsättningar som gäller ska definieras och fastställas.

Det är några av de förslag som kommit fram i den översyn av lokaltaxor och bidragsregler som gjorts av Skandinaviska Utvärderingsinstitutet på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Institutet gör bedömningen att nuvarande stödsystem till föreningar och verksamheter fungerar bra, och förslaget för framtiden blir att inte ändra, men väl utveckla existerande stödformer.