KARLSTAD

Nya larmrutiner inom hemvården

Nu ska Karlstad kommun bli tydligare i riktlinjerna för vad de som jobbar inom äldrevården ska göra när vårdtagarna larmar. Det blev resultatet av en utredning som gjorts efter en Lex Sarah-anmälan.

Fallet gällde en äldre kvinna som blev akut sjuk i lunginflammation i hemmet och larmade, men i stället för hjälp blev hon hänvisad vidare per telefon till olika vårdinstanser. Till slut ringde hon sin dotter som såg till att kvinnan fördes till sjukhus. Nu ska samtliga enheter inom kommunens äldrevård få tydligare information om larmhanteringen.