Penningregn över Värmland

Igår fick två stora projekt i Nordvärmland 30 miljoner kronor från EU:s regional- och socialfond. Dels den länge diskuterade terminalen för omlastning av timmer från väg till järnväg i Torsby , dels en ny väg till toppen av Branäsberget.

Dessutom fick Karlstads universitet pengar från EU Strukturfondspartnerskap för Norra Mellansverige. Fyra projekt vid universitet får sammanlagt 20,5 miljoner kronor. Drygt hälften av pengarna går till projektet material- och konstruktionscentrum. En del går också till ett projekt som handlar om att reda ut hur mycket samhället kan tjäna på bättre jämställdhet.