Uppsala/Östhammar

Farten på 288:an ses över

En översyn av hastigheten på väg 288 tidigareläggs av Vägverket. Det blir en följd av slutsatserna Statens haverikommision dragit efter att ha utrett bussolyckan i Rasbo för drygt ett år sedan. Upplandsnytt rapporterade på fredagen om att utredningen konstaterat att det fanns brister i vägens skick och utformning.

Men slutsatserna betyder inte att Vägverkets planering för väg 288 i nuläget förändras i någon större grad, säger Anders Kindmark på Vägverket:
- Det påverkas så till vida att vi gör den här hastighetsöversynen som vi gör på hela vägnätet, tidigare på det här vägavsnittet. Vi börjar med det redan nu, istället för att vänta till nästa höst.

Däremot ligger planerna för breddning kvar. Den första sträckan mellan Jälla och Hov med planerad byggstart före årsskiftet och utbyggnaden mellan Hov och Gimo med byggstart någon gång tidigast 2013. Men det betyder inte att planerna är skrivna i sten, säger Anders Kindmark:
- Vi har inga resurser att tidigarelägga den i nuläget. Däremot är det en ny åtgärdsplanering som är på gång som håller på för fullt nu, och den skulle kunna innebära att det planeras om så den här skulle kunna bli något tidigare, men det vet vi inte dagsläget. Det är ett samspel mellan oss och regionförbundet och kommuner, det är massa olika intressenter.

Och inte heller regionförbundets ordförande, Arne Sandemo, vill sticka ut hakan och säga om kommissionens slutsatser kommer att leda till extra anslag till 288:an eller till nya prioriteringar.
- Kan Vägverket ta fram planer som tidigarelägger nästa etapp, då får vi naturligtvis titta på hur det ser ut i plånboken. Men det är kommunerna, i första hand Uppsala och Östhammar, möjligen landstinget som varit med i den första etappen.

Så hur troligt är det att ni kommer att förskottera?
- Den frågan vill jag inte ens besvara idag, men möjligheten ska vi alltid titta på, det tycker jag, säger Arne Sandemo, moderat ordförande i regionförbundet Uppsala län.

Maria Jansson
maria.jansson@sr.se