Pollen

Dagens pollenprognos:

Under lördagen blir det måttliga halter av almpollen och låga halter av sälg-, vide- och alpollen.