SÖRMLAND

Hälsan i länet ska undersökas

För tredje gången genomförs en större undersökning av hälsoläget i Mellansverige och Sörmland.
Drygt 12 700 länsbor får möjligheten att svara på frågor om sin hälsa, sina levnadsvanor, livsvillkor och sin syn på hälso- och sjukvården.

Sammanlagt ingår nära 70 000 personer i undersökningen, som är ett samarbete mellan fem landsting.

Undersökningen görs för att studera hur människor i Sörmland mår och resultatet ska fungera som underlag för framtida samhällsplanering, enligt ansvariga.

Landstinget studerar kontinuerligt hälsoläget i länet utifrån en rad olika data, framförallt frånnationella register om sjukdomar och sociala faktorer. För att få en heltäckande bild av hälsan i länet behövs även befolkningens egen uppfattning om sin hälsa.

- I och med att liknande undersökningar gjordes åren 2000 och 2004 kan utvecklingen över tid studeras, säger Hans G Eriksson. De tidigare undersökningarna har lärt oss mycket om sambanden mellan hälsan, både fysisk och psykisk, och livsvillkoren och levnadsvanorna.

Undersökningen ger möjlighet till analys av sambanden mellan sjuklighet, levnadsvanor och livsvillkor. Det är många som får användning av resultaten, både kommuner och landsting. Det blir förstås ett viktigt underlag för att planera den framtida hälso- och sjukvården. Men kanske ännu viktigare är det att de som fattar beslut som påverkar människors hälsa får tillgång till kunskaper av det här slaget.

- Resultaten blir ett av underlagen för många års framtida samhällsplanering, säger Hans G Eriksson, statistiker vid FoU-centrum. Därför är det bra att urvalet är så stort. Det ger oss möjlighet att bryta ner resultatet på mindre geografiska områden och ändå behålla den statistiska säkerheten.