Journalist anmäler rättspsyk

En journalist från Rydaholm kräver nu att justitieombudsmannen, JO, ska granska hur det gick till när han och flera andra nekades att vara med under den domstolsförhandling där det skulle avgöras huruvida vården av den numer riksbekanta flickan Louise pappa skulle upphöra eller inte.

Mannen, som nu JO-anmält både länsrätten i Kronoberg och den rättspsykiatriska kliniken i Växjö, kräver att JO undersöker om det var rätt att kräva legitimation av domstolsbesökarna, som ville vara anonyma, om det var rätt att förbjuda kameror i väntrummet och om det var rätt att forska efter hans journalistiska uppdrag.