Ökning av antalet vräkningar

Antalet vräkningar hos Gotlandshem ökade förra året. Totalt vräktes under 2007 tjugoen av Gotlandshems hyresgäster för att de inte betalat sin hyra som de ska.

2006 var antalet vräkningar sjutton och 2005 femton.

Lisbeth Ek som är administrativ chef på Gotlandshem förklarar ökningen med att de själva låg efter i det administrativa arbetet 2005 och 2006 men att de nu kommit i kapp. Ett tjugotal per år är vad Gotlandshem brukar avhysa, säger hon.