Sundsvall

Brandundervisning

Under lördagen startar Svenska Brandskyddsföreningen den sk. brandskyddsveckan. Det är brandskyddsföreningen som ska informera om brand och brandrisk i 14 st olika orter runt om i landet och Sundsvall är först ut i turnén.

I fjol inträffade 120 bostadsbränder i Sundsvall och Timrå där tre personer omkom. Brandskyddsföreningen hoppas kunna sänka statistiken och informerar därför under sin turné hur en brand startar, hur man bransäkrar sitt hem och hur man själv kan förhindra bränder. Mellan klockan elva och halv två under lördagen kan man på parkeringen vid köpcentrat i Östra Birsta lära sig mer om bränder.