KARLSKOGA

Jourtelefonen åter i bruk dygnet runt

Socialtjänsten i Karlskoga har återinfört sin jourtelefon dygnet runt sju dagar i veckan. Vi har tidigare berättat om polisens kritik att det inte gått att nå socialtjänsten ibland, eftersom jouren inte varit bemannad efter klockan ett på natten.