FALUN

Fetma går före undervikt

Landstinget dalarnas prioriterar överviktiga människor framför underviktiga, det påstår centerpartiet. Under lördagen tog de upp det på sin distriktsstämma i Falun.

– Bland unga, speciellt bland tjejer, är undervikt dubbelt så vanligt som fetma, säger, Marie Wikberg som är vice ordförande i centerpartiets ungdomsförbund.
Centerpartiet motsätter sig mot att övervikt nämns som ett prioriterat område i landstingplanen för 2008-2011 och att undervikt inte nämns alls. Den prioriteringen förvånar Marie Wiberg.
– Bland unga så sjunker folkhälsan, det är den enda gruppen där folkhälsan sjunker och man inte gör något.  Och det här har man vetat om länge.