JÄMTLANDS LÄN

Åtta lodjur får jagas av renägare

Naturvårdsverket har gett fyra samebyar i Jämtlands län tillstånd till skyddsjakt på sammanlagt åtta lodjur för att minska risken för skador för rennäringen.

Däremot blev det avslag på ansökan från Jägareförbundet Mitt Norrland om skyddsjakt i Strömsunds kommun.