Örebro

Ökat stöd till föräldrar införs

Örebro kommun vill utveckla den befintliga föräldrautbildningen för kommunens föräldrar. Syftet är att erbjuda föräldrar stöd och stärka föräldrarollen, med tanke på att kraven och förväntningarna kring föräldraskapet har ökat.

För att lyckas med detta har man tänkt satsa på att utveckla skolans föräldramöten till samtalsbaserade tematiska föräldramöten där fokus ska ligga på kommunikation mellan skola och föräldrar, men även föräldrarna emellan.
Under 2008 kommer alla skolor att erbjudas den här föräldrautbildningen.