Borås

Migrationsverket upphäver beslut

Migrationsverket har upphävt beslutet att avvisa boråsaren Tecle Beyene till Eritrea. Radio Sjuhärad har tidigare berättat om Tecle Beyene som i slutet av januari fick beskedet från Migrationsverket att han skulle avvisas till sitt hemland Eritrea.

Hans advokat, Richard Backenroth, vill inte uppge motivet till det så kallade inhibitionbeslutet, men säger att det pekar på att Tecle Beyene kommer att få asyl i Sverige.

Både Amnesty International och FN menar att just eritreaner som sökt asyl i ett annat land löper stor risk att bli förföljda och torterade i sitt hemland.