Misstänkt fornbrott vid Tofta

En privatperson har anmält att fornlämningar på Tofta skjutfält har skadats.

Det är ett mindre antal stensättningar på södra delen av skjutfältet som skadats. Stensättningarna ligger intill en forntida grav som är känd sen tidigare.

Personal vid länsstyrelsen kommer nu att se vilken typ av fornlämningar det rör sig om och om fornlämningarna undersökts av plundrare eller bara skadats till det yttre.