Förrbättrad koll av luftföroreningar

Naturvårdsverket skärper kontrollen på hur kommunerna sköter mätningarna av luftföroreningar.

I Sverige har Naturvårdsverket bedömt att 80 procent av kommunerna, närmare bestämt 232 kommuner, har så kraftiga föroreningar i luften att mätningar behövs, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting genomförde bara 40 kommuner mätningar förra året.

Med en ny förordning hoppas Naturvårdsverket kunna koppla in länsstyrelserna som samordnare med skyldighet att ta fram ett regionalt luftövervakningsprogram.