Västernorrland

Många friskoleansökningar

Friskoleansökningarna slår åter igen rekord både i länet och i landet som helhet.

Det ökande antalet friskolor hotar att slå ut kommunala skolor och det är i dagsläget alldeles för kort varsel för att få starta en friskola anser Martin Johansson, socialdemokrat och ordförande för barn och utbildningsnämnden i Sundsvall.

Agneta Johansson
Annelie Ledin
annelie.ledin@sr.se