Stockholm

Förvirring kring polisens växelnummer

Polisens nationella telefonnummer 114 14 leder fortfarande till en viss förvirring.

Kenneth Vikström, tf sektionschef för polisens växel i Stockholm säger till Svenska Dagbladet att många samtal från övriga Sverige av någon anledning hamnar i Stockholm. Till exempel har växeln i Stockholm tagit hand om anmälningar om viltolyckor i Norrland.

Tanken med telefonnumret är att det ska underlätta kontakten mellan polisen och allmänheten och minska trycket på larmnumret 112.

Rikspolisstyrelsen arbetar nu med att göra telefonsystemet effektivare.