Umeå

Manifestation för rätt till sjukvård.

Idag genomförde ett tjugotal läkarstuderande en manifestation för rätten till sjukvård för de som människor som saknar papper.

Liknande manifestationer hölls på fem andra orter i Sverige där det finns läkarutbildning. Den som saknar papper på att de har rätt att vistas i Sverige måste betala för vården och det gör att de allra flesta tvingas avstå från vård.

Någt som läkarstudenterna tycker är fel eftersom det enligt dem är en mänsklig rättighet att få sjukvård och vill att regeringen ändrar nuvarande lagstiftning för att göra det möjligt för de papperslösa att få vård.