Råtta släckte elnät i centrala Stockholm

Under lördagsmorgonen blev det svart på centralstationen i Stockholm. Anledningen var en råtta som tagit sig in i ett ställverk och kommit åt den strömförande skenan.

– Det blev ju mörkt på centralstation, strömlöst helt enkelt, säger Jesper Ekelund, driftledningsingenjör på Fortum.

Vid femtiden under lördagsmorgonen svartnade delar av centrala Stockholm. Stoppet varade i tre timmar.

Hotell Sheraton drabbades, precis som centralstationen. Hissarna på den mörklagda stationen stannade och entrédörrarna gick inte upp. Två tåg till och från Malmö drabbades, liksom pendeltågen.

Orsaken var alltså en råtta i en nätstation, säger Jesper Ekelund.

– Det är ju varmt och skönt för dem.

Men du är ju driftsingenjör, kan du förklara hur en ensam råtta kan orsaka så här stora stopp?

– Det är ju de skydden vi har för person och egendom att det ska lösa ut om någon kommer åt en spänningsförande del.

Hur ofta händer sådant här?

– Det är inte ofta men det händer.

Kajsa Norell
kajsa.norell@sr.se