Stora översvämningar i norra Brasilien

I norra Brasilien har två veckors skyfall lett till omfattande översvämningar. Minst 15 personer har omkommit och 50 000 har evakuerats.

Översvämningarna är värst i delstaten Paraiba där floden med samma namn har svämmat över sina bräddar.

Den brasilianska regeringen har anslagit 280 miljoner dollar i katastrofhjälp till de översvämningsdrabbade områdena.