Borås

Kostnader för ny gågata fördelas

Efter långa förhandlingar är det nu klart att kostnaderna för att göra om Österlånggatan i Borås också norr om Stora torget till gågata ska fördelas lika mellan kommunen och fastighetsägarna.

Carolikyrkan slipper betala. Kyrkans kostnader betalas av övriga fastighetsägare och Borås Stad.

Arbetena på Österlånggatan beräknas vara slutförda i juli i år.